Velkommen til WUFI.NO

Beregningsverktøy for fukt- og varmetransport i bygningskomponenter

 

PC-Program for beregning av koblet varme- og fukttransport i bygningskomponenter. Realistisk beregning av instasjonære hygrotermiske forhold i bygningsdeler av flere sjikt, med varierende klimabelastninger.

 

 

WUFI er utviklet av Fraunhofer Institut für Bauphysik i Tyskland, og selges i Norge av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og SINTEF Byggforsk.
   
Norsk demoversjon av WUFI (WUFI-1D 5.0 Light) kan lastes ned gratis fra denne web-siden. Denne versjonen kan kun benyttes til ikke-kommersielle formål. En utvidet versjon (WUFI-1D PRO 5.0), også den med norsk brukergrensesnitt, kan kjøpes. WUFI 2D gir mulighet for todimensjonale beregninger.

 

 
Besøk også bygingsfysikk.no!